Noslēgts līgums ar SIA “Elektro PM” par trašu apgaismojumu

44_elektro_pm_apgasimojums_2k_lig_2016

44_Elektro_PM_vien_term_pagar_2017-1