Iepirkumu “Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2017/3)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē par izsludināto iepirkumu “Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2017/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2017.gada 28.februāra plkst.12:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

nolikums_zilie_kalni_2017_3