Pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „Aktīvās atpūtas laukuma pie Dubkalnu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtojuma būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde”

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2017.gada 10.martā tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „Aktīvās atpūtas laukuma pie Dubkalnu ūdenskrātuves teritorijas labiekārtojuma būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde” (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2017/2), jo visu trīs pretendentu – SIA “BM – Projekts” (piedāvātā līgumcena 32 894,40 EUR bez PVN), SIA “JOE” (piedāvātā līgumcena 40 590,00 EUR bez PVN), SIA  “A Vide” (piedāvātā līgumcena 19 920,00 EUR bez PVN) – piedāvātās līgumcenas ievērojumi pārsniedz pasūtītāja plānotos budžeta līdzekļus.