iepirkuma “Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2017/3) rezultāti

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2017.gada 18.aprīlī tika pieņemts lēmums par iepirkuma “Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves  būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2017/3) uzvarētāju atzīt SIA “Polyroad”, kuras iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko līgumcenu – piedāvātā līgumcena 14 172,95 EUR bez PVN.

Rezultats_TSKA_Zilie_kalni_2017_3