NOSLĒGTS LĪGUMS AR SIA “POLYROAD”, PAR “Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

24_Polyroad_SIA_projekts_celsII_LIG_2017