Par iepirkuma „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2017/4) pārtraukšanu

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2017.gada 28.septembrī tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2017/4), jo pasūtītāja pircēja profilā tehniskas kļūdas dēļ netika nodrošināta brīva un tieša  elektroniska piekļuve iepirkuma dokumentiem.