Iepirkuma “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”, (ID Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/3) rezultāts

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 5.janvārī tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”, (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/3), jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedza pasūtītāja plānotos budžeta līdzekļus.Rezultats_TSKA_Zilie_kalni_2015_3