Pie Dubkalnu ūdenskrātuves stāvkrasta bauda dabas priekus

13.februārī, sestdienā, norisinājās pasākums “Seno laiku dabas prieki Zilajos kalnos”.

Neskatoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, pasākums norisinājās. Dalībnieki izbaudīja sniega suņu pajūga braukšanu, loka šaušanu, fotografēšanos senajos tērpos, uzklausīja zāļu sievas, rūnu pazinējas, laimes lējēju un sniegavīru gudrības un padomus. Sportiskākie piedalījās dažādās jautrās aktivitātēs, kā arī aukstummīlis Māris Žunda stāstīja, kā iemīlēt aukstumu.