IEPIRKUMS “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE TRAŠU APGAISMOJUMA IZVEIDEI DABAS PARKĀ “OGRES ZILIE KALNI”, OTRĀ KĀRTA”

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/2).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 22.marta plkst.12:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

 

PIELIKUMI:

Tehniskie noteikumi

nolikums_zilie_kalni_2016_2