Iepirkuma “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (identifikācijas Nr. TSAK „Zilie kalni” 2016/2) rezultāti.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 22.martā tika pieņemts lēmums par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2016/2) uzvarētāju atzīt SIA “REM PRO”.