Jaunākās ziņas par ūdens kvalitāti Dubkalnu ūdenskrātuvē

Aģentūras apsaimniekotajā Dubkalnu ūdenskrātuvē “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūta “BIOR”” diagnostikas centrs (turpmāk – diagnostikas centrs “BIOR”), pēc vienošanas ar  Ikšķiles  novada pašvaldību, ik mēnesi peldsezonas laikā veic ūdens kvalitātes pārbaudes.

Ūdens kvalitātes testēšanas rezultāti visu peldsezonu ir labi.

Atsevišķos gadījumos cilvēkiem ar jūtīgu imūnsistēmu ir novērota alerģiska reakcija.

Aģentūra ir vērsusies pie diagnostikas centra  “BIOR”, un 02.08.2016. ir veikta papildus ūdens kvalitātes testēšana.

Tuvākajā laikā tiks saņemti testu rezultāti un slēdziens, par kuriem informēsim nekavējoties informēsim.

LŪDZAM ŅEMT VĒRĀ, KA PELDOTIES VAR RASTIES ALERĢISKA REAKCIJA

BIOR_TP_PV-2016-P-43935_V1-SIGNED

BIOR_rezultati_julijs

http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseliba/peldudens/peldudens-monitorings/peldvietu-udens-kvalitate-neoficialajas-peldvietas/_3176/peldvietu-udens-rezultati-neoficialajas-peldvietas/ikskiles-novada-neoficialo-peldvietu-udens-kvalitate