• Ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu  un vidi.
  • Saudzēt osu paugurus, kokus, krūmus un citus augus, kā arī dzīvniekus. Saudzēt labiekārtojumu un meža vidi.
  • Uzvesties klusi, cienot meža iemītniekus un pārējos apmeklētājus.
  • Pārvietojoties izmantojiet tikai meža ceļus, mineralizētās joslas, takas. Saudzēt meža zemsedzi no izmīdīšanas un izbraukāšanas.
  • Atkritumus izmest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu tvertnēs. Vislabāk vest piknika iesaiņojumus un citus atkritumus līdzi, neatstāt tos takās, atpūtas vietā un nepiesārņot dabu.
  • Kurināt uguni tikai ierīkotajās grila vai ugunskura vietās
  • Sākoties slēpošanas sezonai, gājējiem neizmantot slēpošanas takas, lai nebojātu izveidotās trases sniega segumu un neradītu bīstamas situācijas.
  • Slēpošanas trasēs slēpot ievērojot norādīto kustības virzienu.
  • Savvaļas ogu, augļu, riekstu un sēņu lasīšana atļauta, nekaitējot augiem.
  • Īpašnieki ir atbildīgi par līdzņemtajiem mājdzīvniekiem. Suņus un citus mājdzīvniekus teritorijā atļauts vest pie saites vai speciāli paredzētās somās.