Zilo kalnu karte

Ogres Zilo kalnu dabas parks tika izveidots 2003. gadā, lai saglabātu teritorijas augsto bioloģisko vērtību. Dabas parka kopplatība ir 312 ha, no kuriem 266 ha atrodas SIA “Rīgas meži” Daugavas mežniecības apsaimniekotajās mežu platībās.

Ogres Zilo kalnu dabas parkā sastopami daudzi aizsargājamie augi. Tie aug uz saglabājama un nozīmīga ģeomorfoloģiska veidojuma – Ogres osu grēdas, kas stiepjas no Ikšķiles līdz Ogrei.

Teika stāsta, ka velns nesis uz Rīgu smilšu maisu, bet ceļā piekusis un atgūlies purvainā vietā atpūsties. Bērni, gribēdami velnu izmuļķot, izplēsuši smilšu maisam caurumu. Velns atmodies un, nekā nemanīdams, cēlis maisu plecos un gājis tālāk. Tā smiltis izbirušas un izveidojušās osu grēdas – Zilie kalni, ko tautā dēvē arī par Velna gultu.