Zilo kalnu karte

GPS 56.8407 24.5545 (atpūtas vieta Nr.3; kartē – 4)
GPS 56.8375 24.5580 (atpūtas vieta Nr.2; kartē – 7)
GPS 56.8418 24.5469 (atpūtas vieta Nr.1; kartē – 3)
GPS 56.8391 24.5511 (atpūtas vieta Nr.4; kartē – 5)
GPS 56.8384 24.5531 (atpūtas vieta apmeklētājiem ar dzīvniekiem; kartē – 6)

Dubkalnu ūdenskrātuves krastos izvietotas vairākas atpūtas vietas pie ūdens. Atpūtas vietā Nr.1 ir izveidota ģērbtuve, sausā tualete un ērta pludmale, kur nevar piebraukt mašīnas. Atpūtas vietā Nr.2 pie stāvkrasta izvietota ģērbtuve, velosipēdu turētājs, kalnā – sausā tualete. Krastmala pakāpeniski tiek attīrīta no krūmiem, nostiprināta un izlīdzināta. Atpūtas vietā Nr.3 starp ūdenskrātuvēm izveidota ģērbtuve, galds ar soliem, laipa ūdenī, pārvietojamā tualete, ugunskura un grila vietas.

Kaut arī visās atpūtas vietās izvietotas atkritumu urnas, lūdzam īpaši padomāt par atpūtas procesā radītajiem atkritumiem. Paldies tiem ekoloģiski domājošajiem atpūtniekiem, kuri piknikam izmanto daudzkārt izmantojamos traukus, bet radītos atkritumus aizved sev līdz, prom no meža, un izmanto šķirošanas iespējas.

Pieejamā infrastruktūra atpūtas vietās (atzīmēta ar baltu krāsu):

Atpūtas vieta Nr.1

Atpūtas vieta Nr.2

Atpūtas vieta Nr.3