Aģentūras galvenie ieņēmumi ir Ogres un Ikšķiles novadu budžeta maksājumi, kas pēc pašvaldību savstarpējas vienošanās tiek dalīti uz pusēm.

2017.gada Publiskais pārskats

2016.gada Publiskais pārskats

2015.gada Publiskais pārskats

icrosoft”]