Jaunumi

Gatavojoties nākamā gada aktīvajai peldsezonai, kopj Dubkalnu ūdenskrātuvi.

2017.gada septembrī Dubkalnu ūdenskrātuvē, kas atrodas Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” teritorijā varēja novērot aktīvu rosīšanos – no ūdens tika vilkti laukā gan bebru nograuztie, gan cilvēku samestie koki un atkritumi, kā arī notika ūdens augu, īpaši strauji saaugušās Kanādas elodejas (lat.Elodea canadensis Michx.), retināšana. Saistībā ar to, ka vairākās vietās bijusi novērota ūdenstilpes aizaugšana, šie darbi ir ļoti nepieciešami normālai ūdenskrātuves funkcionēšanai. Peldētāju drošībai nepieciešams regulāri izvākt peldošos un daļēji nogrimušos baļķus, Iepriekš Dubkalnu ūdenskrātuves sakopšana organizēta dažādu talku veidā, taču tās nav devušas vajadzīgo rezultātu. Līdz ar to tika piesaistīti speciālisti no SIA FLO-TEX, kas ikdienā veic ūdenstilpju renovēšanu un ir uzkrājuši gan pieredzi, gan nepieciešamos darbarīkus. Ūdenstilpes sakopšanā neatteiksimies arī no talkām. Aicinām atsaukties nirējus, kas ir gatavi piedalīties Dubkalnu ūdenskrātuves dziļāko daļu attīrīšanā no atkritumiem. Darbu rezultātā sakopts ūdenskrātuves piekraste pie stāvkrasta, kur valdošo ZR vēju ietekmē tiek sanesti peldošie koki un citi atpūtnieku atstātie atkritumi. Kā arī sakopta atpūtas vieta pie ūdens, kur pie Dubkalnu ūdenskrātuves pienāk ceļš. Kopšanas darbu rezultātā atklājies plašs bebru alu tīkls, kas iepriekš bija gandrīz nepamanāms, un līdz ar to bīstams apmeklētājiem. Turpmāk lielāka uzmanība tiks pievērsta tieši peldvietu sakopšanai, lai uzlabotu atpūtnieku labsajūtu un drošību, peldoties ūdenstilpē. Ņemot vērā bebru populāciju un lielo apmeklētāju skaitu pirms peldsezonas ieteicams apsekot atpūtas vietu pie ūdens akvatorijas, izvācot iegrimeņus - daļēji nogrimušos kokus un citus bīstamos objektus. Savukārt arī sezonas beigās svarīgi sakop krastu līniju, nepieļaujot, ka ūdenī nonākušie priekšmeti kļūst par iegrimeņiem. Kā arī veģetācijas periodā vajadzīga pakāpeniska, bet regulāra seklūdens zonu attīrīšana no elodejām, kontrolējot niedru un citu ūdens augu vairošanos. Informāciju sagatavoja: OINPA TSAK “ZILIE KALNI” AA Foto: A. Bigačs

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte