Peldvietu ūdens kvalitāte

Oficiālā peldsezona Latvijā sākas 15. maijā un beidzas 15. septembrī. Šajā laika posmā tiek veikts peldvietu ūdens kvalitātes monitorings, kurā ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski (pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem - fekālā piesārņojuma indikatori - zarnu nūjiņas (E.coli) un zarnu enterokoki), gan vizuāli novērtējot peldvietu un īpašu uzmanību pievēršot šādiem rādītājiem:

  • netipiska ūdens krāsa;
  • virsmas aktīvās vielas, piemēram, noturīgas putas;
  • peldoši un citi atkritumi ūdenī;
  • naftas produkti;
  • fitoplanktona aļģu (zilaļģu vai zaļaļģu) masveida savairošanās – ūdens ziedēšana.

Pēc laboratorisko izmeklējumu saņemšanas un kvalitātes rādītāju novērtēšanas speciālisti sniedz sekojošus slēdzienus:

  • peldēties atļauts;
  • peldēties nav ieteicams;
  • peldēties aizliegts.

Šāds ūdens kvalitātes monitorings tiek veikts arī peldvietās, kas atrodas Ogres Zilo kalnu teritorijā. Pirms peldes vai atpūtas pie ūdens piedāvājam iepazīties ar speciālistu vērtējumu par peldvietu ūdens kvalitāti tuvākajā apkārtnē.

Plašāki pārskati par ūdens kvalitāti, kā arī cita noderīga informācija par šo tēmu pieejama Veselības inspekcijas mājas lapā.