Informācija apmeklētāju drošībai atpūtas vietās pie Dubkalnu ūdenskrātuves

Atgādinām, ka ūdenskrātuves adrese ir  Dabas parks “Ogres Zilie kalni”, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

Atpūtas vieta nr. 1 atrodas zemes strēlē starp ūdenskrātuvēm, Nr.2 – pie stāvkrasta.

Glābšanas dienests atrodas: Ogrē, Rīgas ielā 4.  Tālr.: 112.

Ūdenskrātuves maksimālais dziļums – 8m,  ūdens līmeņa svārstības nenozīmīgas, smilšu – grants gultne. Uzmanīgi! Atsevišķās vietās stāvas zemūdens nogāzes un zemūdens avoti.

Ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts, peldūdens kvalitāte atbilst nepieciešamajām prasībām. Peldvietu ūdens analīžu rezultāti apkopoti un publicēti Veselības inspekcijas mājaslapā.

Atpūtas vietā un dabas parkā “Ogres Zilie kalni” lūdzam:

 • Nepeldēt vienatnē, brīdināt krastā palikušos – cik ilgi un tālu peldēsiet vai nirsiet zem ūdens;
 • Pirms peldēšanās brīdināt apkārtējos, ja neprotat labi peldēt;
 • Pēc sakaršanas saulē ūdenī iet lēnām;
 • Nepārvērtēt savus spēkus, nepeldēt pārāk tālu no krasta;
 • Pārtraukt peldēties, tiklīdz paliek vēsi;
 • Nodrošināt pieaugušā uzraudzību bērniem vecumā līdz 12 gadiem, kad tie atrodas ūdenī vai rotaļājas ūdens tuvumā;
 • Nepeldēties naktī vai stipra vēja vai negaisa laikā;
 • Saglabāt tīru atpūtas vietu un ūdenskrātuvi;
 • Nevest suņus un citus mājdzīvniekus atpūtas vietā pie ūdens, nepeldināt tos;
 • Saudzēt atpūtas vietas inventāru;
 • Saudzēt augu zarus, mizu, lapas, ziedus un augļus;
 • Saudzēt meža un ūdens iemītniekus un viņu mājokļus;
 • Neiegūt smiltis, granti;
 • Necelt teltis un nenakšņot;
 • Kurināt uguni tikai speciāli ierīkotajās ugunskura/grila vietās;
 • Ūdenī nelietot jebkādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus;
 • Nepeldēties apreibinošo vielu ietekmē;
 • Nesmēķēt atpūtas vietā;
 • Neiebraukt ar mehanizētajiem transportlīdzekļiem.

Apsaimniekotājs: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052, tālrunis 25418443. www.ziliekalni.lv