Iepirkumi

Nosaukums Tips Izmērs Lejuplādēt

Slēpošanas trases izbūve un rekonstrukcija, slēpošanas starta laukuma izbūve dabas parkā "Ogres Zilie kalni"

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par atklātu konkursu "Slēpošanas trases izbūve un rekonstrukcija, slēpošanas starta laukuma izbūve dabas parkā „Ogres Zilie kalni”" (Nr. TSKA "Zilie Kalni" 2014/1).

05.03.2014 pielikumā tika pievienota atbilde uz jautājumu  Nr. 1

Līgums pielikumā...

ZIP 48.68 MB

slēpošanas starta laukuma izbūves dabas parkā „Ogres Zilie kalni” darbu autoruzraudzība (Nr. TSKA „Zilie Kalni” 2014/2) – iepirkuma rezultāti

Iepazīstoties ar SIA „A Vide” 2014.gada 29.maija pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzaicinājumu (2014.gada 28.maija vēstule), un, ņemot vērā piedāvājuma atbilstību prasībām, iepirkuma komisija 2014.gada 29.maijā nolēma slēgt līgumu ar SIA „A Vide” (reģ.nr. 40003534164, Līduma iela 31, Rīga, LV-1079) par slēpošanas trases izbūves un rekonstrukcijas, slēpošanas starta laukuma izbūves dabas parkā „Ogres Zilie kalni” darbu autoruzraudzību, līgumcena – 3985,00 EUR.

ZIP 15.62 KB

Publiskais iepirkums "Slēpošanas trases "Ikšķile - Dubkalna ezera meži" izbūve" (TSKA "Zilie kalni" 2014/3)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" informē par atklātu konkursu "Slēpošanas trases "Ikšķile - Dubkalna ezera meži" izbūve" (TSKA "Zilie kalni" 2014/3).

ZIP 47.16 MB

Iepirkums Nr.TSKA „Zilie kalni” 2014/3 - rezultāti

Publiskais iepirkums „Slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūve” (Nr.TSKA „Zilie kalni” 2014/3) - iepirkuma rezultāti Līdz 2014.gada 20.oktobrim iesniegti šādi piedāvājumi: SIA „Zemgales meliorācija” (piedāvātā līgumcena – 104 245,87 EUR) un SIA „Valkas meliorācija” (piedāvātā līgumcena - 62 611,54 EUR). Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 1.3.punktu par piedāvājumu ar viszemāko cenu iepirkumu komisija 2014.gada 27.oktobrī atzina SIA „Valkas meliorācija” (reģ.nr.44103005549, adrese Tālavas iela 70, Valka, LV-4701) iesniegto piedāvājumu un nolēma slēgt iepirkuma līgumu par slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūvi, piedāvātā līgumcena - 62 611,54 EUR. 04.11.2014. pielikumā pievienots līgums
ZIP 49.02 KB

Slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūves darbu autoruzraudzība

Slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūves darbu autoruzraudzība (Nr. TSKA „Zilie Kalni” 2014/4) – iepirkuma rezultāti

Iepazīstoties ar SIA „CKB VIA” 2014.gada 27.oktobra piedāvājumu, kas iesniegts saskaņā ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”uzaicinājumu (2014.gada 24.oktobra vēstule), un, ņemot vērā piedāvājuma atbilstību prasībām, komisija 2014.gada 29.oktobrī nolēma slēgt līgumu ar SIA „CKB VIA” (reģ.nr. 40103686182, Līduma iela 31, Rīga, LV-1079) par slēpošanas trases „Ikšķile – Dubkalna ezera meži” izbūves darbu autoruzraudzību, līgumcena – 2300,00 EUR.

04.11.2014. pielikumā pievienots līgums.

ZIP 14.47 KB

Tēlniecības objektu izgatavošana un uzstādīšana dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (Nr. TSKA „Zilie Kalni” 2014/5)

Iepazīstoties ar SIA „ARTEFORMA” 2014.gada 22.decembra piedāvājumu, kas iesniegts saskaņā ar Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” uzaicinājumu (2014.gada 16.decembra vēstule), un, ņemot vērā piedāvājuma atbilstību prasībām, komisija 2014.gada 23.decembrī nolēma slēgt līgumu ar SIA „ARTEFORMA” (reģ.nr.40003970436, Alberta iela 8 – 1, Rīga, LV-1010) par tēlniecības objektu izgatavošanu un uzstādīšanu dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, līgumcena – 5996,95 EUR.

29.12.2014. līgums pielikumā.

ZIP 13.79 KB

Iepirkums jaunas automašīnas piegādei (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/1)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu „Jaunas automašīnas piegāde Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrai „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/1).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015. gada 7. decembra plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

ZIP 58.98 KB

Iepirkums „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/2)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/2).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015. gada 15. decembra plkst.12:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs:25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

Papildus informācija Nr. 1 publicēta 08.12.2015.

Papildus informācija Nr. 2 publicēta 10.12.2015.

Papildus informācija Nr. 3 publicēta 10.12.2015.

ZIP 52.45 MB

Iepirkuma TSKA „ZILIE KALNI” 2015/1 rezultāti

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2015.gada 8.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrai „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra”” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/1) uzvarētāju atzīt SIA “NORDE”, kuras iesniegtais piedāvājums tika atzīts par atbilstošu nolikumā izvirzītajām prasībām, ir vienīgais iesniegtais piedāvājums un attiecīgi uzskatāms par piedāvājumu ar viszemāko cenu. Piedāvātā līgumcena EUR 21 300,00 bez PVN.

ZIP 34.48 KB

Iepirkums “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”(ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015.gada 29.decembra plkst.12:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

ZIP 58.51 MB

Iepirkums “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”(ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2015/3).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2015.gada 29.decembra plkst.12:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

Pielikumi:

ZIP 58.51 MB

Iepirkuma „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”” (id. Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2) rezultāti

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2015.gada 22.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma „Aktīvās atpūtas laukuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””  (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/2) uzvarētāju atzīt SIA  "VALKAS MELIORĀCIJA", piedāvātā līgumcena EUR 149 539,15 bez PVN.  
ZIP 16.82 KB

Noslēgts līgums ar SIA „Valkas meliorācija”

ZIP 32.56 KB

Iepirkuma “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”, (ID Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/3) rezultāts

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 5.janvārī tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”, (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2015/3), jo pretendentu piedāvātās līgumcenas ievērojami pārsniedza pasūtītāja plānotos budžeta līdzekļus.
ZIP 13.68 KB

Iepirkums “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/1)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/1). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.janvāra plkst.12:00. Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

ZIP 58.51 MB

IEPIRKUMA “DISTANČU SLĒPOŠANAS TRASES UN AUTOSTĀVVIETAS APGAISMOJUMA IZBŪVE “DUBKALNA EZERA MEŽI”, IKŠĶILES NOVADĀ” (ID NR.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/1) PRETENDENTU SARAKSTS

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 20.janvārī tika izskatīts un apstiprināts pretendentu un to piedāvāto līgumcenu saraksts iepirkumā “Distanču slēpošanas trases un autostāvvietas apgaismojuma izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā”, (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2016/1).

ZIP 12.64 KB

IEPIRKUMA “DISTANČU SLĒPOŠANAS TRASES UN AUTOSTĀVVIETAS APGAISMOJUMA IZBŪVE “DUBKALNA EZERA MEŽI”, IKŠĶILES NOVADĀ” (ID NR.TSAK „ZILIE KALNI” 2016/1) REZULTĀTI

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 15.februārī tika pieņemts lēmums par iepirkuma „DISTANČU SLĒPOŠANAS TRASES UN AUTOSTĀVVIETAS APGAISMOJUMA IZBŪVE “DUBKALNA EZERA MEŽI”, IKŠĶILES NOVADĀ”  (identifikācijas numurs TSAK „Zilie kalni” 2016/1) uzvarētāju atzīt SIA „Elektro PMpiedāvātā līgumcena EUR 49 626.22 bez PVN.

ZIP 20.98 KB

Noslēgts līgums ar SIA "Elektro PM"

ZIP 527.52 KB

IEPIRKUMS “BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE TRAŠU APGAISMOJUMA IZVEIDEI DABAS PARKĀ “OGRES ZILIE KALNI”, OTRĀ KĀRTA”

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/2). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 22.marta plkst.12:00. Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.   PIELIKUMI:  

ZIP 3.74 MB

Iepirkuma “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (identifikācijas Nr. TSAK „Zilie kalni” 2016/2) rezultāti.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 22.martā tika pieņemts lēmums par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde trašu apgaismojuma izveidei dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, otrā kārta” (identifikācijas Nr. TSKA „Zilie kalni” 2016/2) uzvarētāju atzīt SIA “REM PRO”.  

ZIP 17.59 KB

Noslēgts līgums ar SIA "REM PRO"

ZIP 25.91 KB

Noslēgta papildus vienošanās ar SIA "Valkas meliorācija"

ZIP 18.15 KB

Noslēgta papildus vienošanās ar SIA „Elektro PM”

ZIP 18.92 KB

IEPIRKUMS “KOKA KĀPŅU UN AIZSARGBARJERU IZBŪVE “DUBKALNU EZERA MEŽI”, IKŠĶILES NOVADĀ” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/3)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” informē par izsludināto iepirkumu “Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā” (ID Nr.TSKA „ZILIE KALNI” 2016/3). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 18.jūlija plkst.13:00. Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.  

ZIP 13.69 MB

Iepirkums "Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve "Dubkalna ezera meži", Ikšķiles novadā" (ID Nr.TSKA "ZILIE KALNI" 2016/4)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" Iepirkumu komisija informē par izsludināto iepirkumu "Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve "Dubkalna ezera meži", Ikšķiles novadā" (ID Nr.TSKA "ZILIE KALNI" 2016/4).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.augusta plkst.13:00.

Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.

 

 

 

 

 

ZIP 13.7 MB

“Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā” Identifikācijas Nr.TSKA „Zilie kalni” 2016/4 REZULTĀTI

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 3.augustā tika pieņemts lēmums par iepirkuma “Koka kāpņu un aizsargbarjeru izbūve “Dubkalna ezera meži”, Ikšķiles novadā” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/4) rezultātiem.

ZIP 23.93 KB

NOSLĒGTS LĪGUMS AR AS "SIGULDAS BŪVMEISTARS"

ZIP 25.56 KB

Iepirkums „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/5)

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē par izsludināto iepirkumu „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni” (ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/5). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: ne vēlāk kā līdz 2016.gada 23.novembra plkst.12:00. Kontaktpersona: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” projektu vadītājs Armands Pivors, tālruņa numurs: 25418443, e-pasta adrese: armands.pivors@ziliekalni.lv.    

ZIP 26.78 MB

Iepirkuma „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni””(ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/5) REZULTĀTI.

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” Iepirkumu komisija informē, ka 2016.gada 1.decembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma „Trašu apgaismojuma izveide dabas parkā “Ogres Zilie kalni”(ID Nr.TSKA “ZILIE KALNI” 2016/5) rezultātiem.  

ZIP 17.81 KB

Noslēgts līgums ar SIA "Elektro PM" par trašu apgaismojumu

ZIP 34.96 KB