REKVIZĪTI

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra (ONPA "TSAK "Zilie kalni" AA")
Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

Banka AS “Swedbank”

SWIFT HABALV22

Konta nr. LV90HABA0551017139073

Reģ. nr.90001449943

 

KONTAKTI

Juridiskā adrese: Faktiskā adrese:

Peldu iela 22, Ikšķile,
Ogres novads
LV- 5052
Fakss 65055457

Peldu iela 22, Ikšķile,
Ogres novads
LV- 5052
Fakss 65055457

Kopējais e-pasts un biroja tālrunis jautājumiem:

E-pasts info@ziliekalni.lv  
Tālr. nr. +371 25732316

 

Dabas parks brīvi pieejams jebkurā laikā!

Biroja darba laiks:

Pirmdien - Piektdien

8.30-12.00; 12.30-17.00

Darbinieku kontakti:

Direktors

Aivars Tauriņš
aivars.taurins@ogresnovads.lv 

Direktora vietniece

Ieva Kraukle
ieva.kraukle@ziliekalni.lv

tālr. +371 29455400

Direktora vietniece

Elga Zēģele
elga.zegele@ziliekalni.lv

tālr. +371 26474743

Projektu vadītājs

 

Armands Pivors
armands.pivors@ziliekalni.lv

Mežsaimniecības vadītāja

Dace Gustiņa
dace.gustina@ziliekalni.lv

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Dzintra Mozule
dzintra.mozule@ziliekalni.lv