Dabas aizsardzības plāns

Nosaukums Tips Izmērs Lejuplādēt

Dabas aizsardzības plāns

PDF 1.07 MB

Karte – funkcionālais zonējums

JPG 266.06 KB

Karte – infrastruktūra – galvenās takas un trases

JPG 267.02 KB

Karte – infrastruktūra – distanču slēpošanas trases

JPG 265.68 KB

Karte – infrastruktūra – tūrisms

JPG 274.59 KB

Karte – infrastruktūra – vispārējs labiekārtojums un informācija, izziņa, dabas aizsardzība, monitorings

JPG 271.08 KB

Karte – infrastruktūra – ceļi

JPG 265.65 KB

Karte – plānotie biotehniskie pasākumi

JPG 288.73 KB

Karte – reto un īpaši aizsargājamo sugu izplatība 100x100m kvadrātu tīklā – 4

JPG 231.85 KB

Karte – reto un īpaši aizsargājamo sugu izplatība 100x100m kvadrātu tīklā – 3

JPG 248.06 KB

Karte – reto un īpaši aizsargājamo sugu izplatība 100x100m kvadrātu tīklā – 2

JPG 251.49 KB

Karte – reto un īpaši aizsargājamo sugu izplatība 100x100m kvadrātu tīklā – 1

JPG 243.4 KB

Karte – īpaši aisargājamie biotopi un dabiskie meža biotopi

JPG 261.24 KB

Karte – mežaudžu vecums un valdošās koku sugas

JPG 272.31 KB

Karte – mežu tipu izplatība

JPG 397.52 KB

Karte – traucējumi

JPG 533.14 KB

Karte – kultūrvēsturiskās vērtības

JPG 238.52 KB

Karte – zemes īpašumi

JPG 229.82 KB

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību atzinums par dabas aizsardzības plānu

PDF 352.44 KB

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu

PDF 1.01 MB

Pārskats par plāna izstrādes procesā saņemtajiem priekšlikumiem un komentāriem

PDF 496.05 KB

Informatīvās sanāksmes un uzraudzības grupas sanāksmju protokoli

PDF 697.37 KB

Praktiski ieteikumi biotehnisko pasākumu veikšanai priežu mežaudzēs

PDF 97.28 KB

2004.g. dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu realizācija

PDF 65.82 KB

Pētījumu materiāli

PDF 206.39 KB

Funkcionālo zonu shēmas un robežpunktu koordinātas

PDF 399.72 KB

Robežu shēma

JPG 130.23 KB

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS.
Citi dati par šo un citām Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām dabas datu pārvaldības sistēmā.