Zilo kalnu dabas parka skatu torņa (augstums 30 m) lietošanas noteikumi

 • Apmeklējot torni, persona pati uzņemas atbildību par savu un savu nepilngadīgo bērnu drošību, iepriekš rūpīgi izvērtējot savas iespējas;
 • Skatu tornī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20 cilvēki, jāizvietojas vienmērīgi pa visu platformu, vienā malā ne vairāk kā 10 cilvēki;
 • Bērni līdz 16 gadiem drīkst kāpt tornī tikai pilngadīgas personas pavadībā;
 • Tornī kāpt aizliegts:
  • alkohola un citu apreibinošu vielu reibumā;
  • nelabvēlīgos laika apstākļos: stiprs vējš, negaiss u.c.;
  • ja kāpņu pakāpieni ir slideni vai apledojuši;
  • ja pamanīti kāpņu u.c. konstrukciju bojājumi.
 • Tornī aizliegts:
  • balstīties uz platformu margām; liekties un kāpt pāri platformu un kāpņu margām;
  • šūpot torņa konstrukciju;
  • smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni;
  • mest no skatu torņa jebkādus priekšmetus;
  • lauzt, bojāt, demolēt vai citādi kaitēt skatu tornim.