Jaunumi

Informācija suņu īpašniekiem!

Tuvojas vasara un siltas, saulainas dienas mūs priecēs arvien biežāk, līdz pat tam, ka meklēsim veldzi pie ūdens, turklāt ne vien sev, bet arī saviem mīluļiem – suņiem. Suņu saimnieki labprāt vēlas mājdzīvniekus paņemt līdzi pastaigās pa dabas takām un uz pludmali. Tikmēr citiem atpūtniekiem un peldēt gribētājiem tas var nepatikt. Rezultātā iznāk vārdu apmaiņa par to – drīkst vai nedrīkst peldvietā atrasties ar suni. Atgādinām, ka nevienā publiskajā peldvietā nav atļauta dzīvnieku uzturēšanās un par šī noteikuma neievērošanu var piemērot naudas sodu līdz 350 eiro. Taču arī peldvietās, kas nav oficiāli reģistrētas, suņus peldināt nevajag. 
Jau pirmajās saulainajās šī pavasara dienās Ikšķiles novada pašvaldībā saņemtas iedzīvotāju sūdzības par suņu atrašanos un peldināšanu atpūtnieku iecienītajā dabas parkā “Zilie kalni”. Suņiem nav aizliegts atrasties šajā teritorijā, vēl jo vairāk - ir atsevišķi ierīkota un norādīta vieta “Atpūtas vieta apmeklētājiem ar dzīvniekiem”. Noteikumi dabas parka apmeklētājiem redzami un lasāmi uzstādītajos informatīvajos stendos.
Tajos ir skaidri norādīts, kas dabas parkā ir aizliegts. Nedz pastaigu takās, nedz citās atpūtas vietās suņiem atrasties nav aizliegts, taču mājdzīvniekam ir jābūt pie pavadas. 
Aizliegumus un ierobežojumus skaidri nosaka Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18/2016 „Par kārtību, kādā izmantojama kompleksa “Zilie kalni” teritorija”. Tajos teikts “Kompleksā aizliegts (punkt 10.4.) vest pastaigā suni bez pavadas, kā arī aizliegts ievest suņus bērnu aktīvās atpūtas laukumā, sporta laukumos un atpūtas vietās pie ūdens, slēpošanas trasē, izņemot atpūtas vietu apmeklētājiem ar dzīvniekiem; (10.5.) nesakopt pēc mājdzīvniekiem un zirgiem.” Noteikumu 12.punkts nosaka “Suņu un citu mājdzīvnieku īpašnieki, ierodoties kompleksa teritorijā, uzņemas pilnu atbildību par sava mājdzīvnieka rīcību un tās kontroli.” Šo noteikumu izpildi ir tiesīga kontrolēt „Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra” un Reģionālā pašvaldības policija. Tāpēc ir lūgums gan dzīvnieku īpašniekiem, gan atpūtniekiem ar cieņu uzklausīt dabas parka darbinieku norādījumus, kā arī nekavējoties par pārkāpumiem ziņot Reģionālajai pašvaldības policijai – tālr. 67937102.
Par šo noteikumu neievērošanu ir paredzēta administratīvā atbildība, piemēram, par 10.punktā noteikto aizliegumu pārkāpšanu – brīdinājums vai naudas sods fiziskām personām līdz 100 euro. 
Ikšķiles novada pašvaldība, uzklausot iedzīvotāju ierosinājumus, ir aicinājusi Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles nodaļu turpmāk veikt reidus, iespēju robežās, visā pašvaldībai piekritīgajā kompleksa teritorijā, ne tikai pārvietojoties ar transportlīdzekļiem, bet arī veikt saistošo noteikumu kontroli vietās, kas pieejamas kājāmgājēju un velosipēdistu plūsmai.
Lai atpūta pie dabas kompleksā “Zilie kalni” būtu patīkama ikvienam atpūtniekam un dabas draugam, aicinām suņu īpašniekus izvēlēties mājdzīvnieku pastaigu un peldināšanas vietas, ievērojot noteiktās prasības, tīrību un kārtību. Dabas parks ir paredzēts un brīvi pieejams ikvienam interesentam, līdz ar to aicinām ar savstarpēju sapratni izturēties pret citu personu atrašanos teritorijā. 
 

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte