Jaunumi

Jauns pētījums par Ogres Zilajiem kalniem

Šajā nedēļā Ogres novada pašvaldības aģentūrā "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra" viesojās Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadošā pētniece Zane Lībiete. Viņa Zilo kalnu aģentūru uzrunāja piedalīties pētījumā “Ietekme uz vidi un apsaimniekošanas izaicinājumi rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās Latvijā”.

 Šis pētījums norisinās kopā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un notiek no 2024.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim.

* Šoreiz uzmanības lokā – trīs teritorijas ar pilsētas un piepilsētas mežiem: Langervaldes mežs Jelgavā, Bernātu dabas parks pie Liepājas un Ogres Zilie kalni. Tajās visās ir liela apmeklētāju noslodze.

* Paredzēts pētīt vairākus aspektus:

– izmantošanu rekreācijai (tai skaitā uzliekot skaitītājus teritorijas noslodzes noteikšanai),

 ekosistēmu atbildes reakciju,

 apmeklētāju preferences (paredzētas aptaujas pasākumu laikā),

apsaimniekošanas prioritātes un izaicinājumus.

* Pētījuma rezultāti – raksti, konferenču materiāli, datu kopas, kopsavilkums par apsaimniekošanas izaicinājumiem, disertācija, ieteikumu komplekti apsaimniekošanas uzlabošanai, populārzinātniski raksti.

* Pētījuma rezultāti noderēs gan meža un dabas teritoriju apsaimniekotājiem, gan sabiedrībai kopumā, veicinot izpratni par daudzmērķu mežsaimniecību.

*Aģentūras direktors Aivars Tauriņš pauda atbalstu pētījumam, atzīstot, ka jebkura informācija ir vērtība un ar tā palīdzību iegūsim objektīvāku skatījumu uz savu apsaimniekojamo teritoriju.

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte