Jaunumi

Noslēdzies Zilo kalnu labiekārtojuma projekts

Aktīvākie novada iedzīvotāji jau noteikti ir pamanījuši labas pārmaiņas Zilajos kalnos. 2017.gada augustā Zilajos kalnos ir veikti vairāki labiekārtojumu darbi, kā rezultātā uzlabots vairāku taku segums un gar ūdens krātuvi ir izbūvētas kāpnes, lai atvieglotu piekļuvi ūdenskrātuvei pa stāvajām nogāzēm.  Gar stāvkrasta malu ir izbūvētas arī aizsargbarjeras, lai uzlabotu kompleksa apmeklētāju drošību. 2017.gadā izbūvētas 5 kāpnes pie Dubkalnu ūdenskrātuves, kā arī uzstādīti 60m aizsargbarjeru. Kopējās kāpņu un aizsargbarjeru izbūves izmaksas ir 17898.45 EUR.  Kāpnes un aizsargbarjeras ir izbūvētas atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības plānam, ievērojot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienoto stilu. Ar šiem darbiem noslēdzas labiekārtojuma projektā paredzēto 15 kāpņu izveide. Labiekārtojuma projektā cita starpā vēl paredzēta 660m norobežojumu izveidošana stāvajos krastos gar ūdenskrātuvi.  Turpmāk tiks izvērtēts vai kāpnes un aizsargbarjeras ir nepieciešamas arī citās Zilo kalnu vietās, kur novērojama liela apmeklētāju plūsma. Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes rekomendācijas par Zilajos kalnos esošo taku samazināšanu un augsnes erozijas novēršanu, 2017.gadā turpinās darbi pie galveno taku virsmu uzlabošanas, lai novirzītu parka apmeklētājus pa ērtām plānotajām takām, nepieļaujot nekontrolēt taku veidošanu un pameža izmīdīšanu, kas ņemot vērā lielo apmeklētāja skaitu var būt liels drauds ekosistēmai. Kopumā ir uzlaboti 960m taku seguma, izmaksas par šo darbu veikšanu sastāda 15264.38EUR. Uzlabotās takas var novērtēt gar stāvkrastu, pie skatu torņa Ikšķiles pusē, un pie rotācijas apļa Ogres pusē. Atsaucoties uz vairākkārtējiem iedzīvotāju lūgumiem, ir atjaunota laipa pie Dubkalnu ūdenskrātuves. Dubkalnu ūdenskrātuves apmeklētāji ir novērtējuši laipu, to ļoti intensīvi izmanto  visa gada garumā, tāpēc arī laipa salīdzinoši ātri nolietojās. Lai gan laipas atjaunošanas darbi bija plānoti tikai uz 2018.gada peldsezonu, darbi ir veikti šogad.

      

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte