Jaunumi

Ogres Zilajos kalnos Meža zinību dienā skolēni apgūst Meža ābeci

Šodien, 22.septembrī, Ogres Zilo kalnu Starta laukumā notika tradicionālais izglītojošais pasākums “Meža zinības Zilajos kalnos”, kurā piedalījās Ogres novada skolu 2. un 3. klašu skolēni.

Meža zinību dienu organizē Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Izglītības pārvalde un Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” (turpmāk Aģentūra).

Pasākuma mērķis – brīvā dabā iepazīstināt tā dalībniekus ar praktisko Meža ābeci – apkārtējo vidi, dabu, mežā notiekošajiem procesiem, meža apsaimniekošanu, koksnes iegūšanu un pārstrādi. Tāpat arī veicināt dalībnieku izpratni par saprātīgu vides izmantošanu un aizsardzību.

Šī iepazīšanās notiek ar “Meža laboratoriju” palīdzību. Tā, piemēram, Ogres tehnikums šoruden skolēnus uzrunāja ar četrām laboratorijām: Meža darbarīku, Koku mērīšanas, Meža sēņu un Savvaļas bišu kūzulu laboratoriju.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” piedalījās ar laboratoriju “Silta, jauka istabiņa” vai citiem vārdiem – Kurināmā laboratoriju. Tajā skolēni iepazinās ar biokurināmo – šķeldu, granulām – un noskaidroja, ko iesākt ar pelniem.

Valsts meža dienests piedāvāja Egļu astoņzobu mizgrauža laboratoriju, iepazīstinot ar šo kaitēkli un tā apkarošanas iespējām.

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs vadīja Meža floras laboratoriju, kurā bija jāatpazīst dažādi kokaugi.

Uzņēmuma “Piekūni” pārstāve Danuta Kiopa pievērsa uzmanību daudzajām ķērpju sugām, darbojoties “Ķērpju detektīva laboratorijā”.

Savukārt Latvijas Valsts meži piedalījās ar Necūkošanās laboratoriju, kurā ar pieturu “Par tīriem Latvijas valsts mežiem” skolēnus uzrunāja Cūkmens.

Skolēni apmeklēja arī Medību laboratoriju, Sniega suņu laboratoriju, kā arī SIA “Ķilupe” organizētās atkritumu šķirošanas spēles.

Aģentūra bija sarūpējusi Putnu būru gatavošanas, Meža stādīšanas, Bluķa dedzināšanas, Baļķa vilkšanas ar vinču, Līdzsvara un Foto laboratoriju.

Savukārt radošās apvienības “Pasaku nams” krāšņie tēli Jenots, Zaķis un Puķe aicināja piedalīties vairākās atraktīvās spēlēs.

Visās pieturās risinājās ieinteresētas sarunas, taču vislielākā piekrišana, kā arvien, bija arboristiem jeb Kokā kāpšanas laboratorijai. Uz to dalībnieki rindu ieņēma jau no paša rīta, un te arī rosība nerima visilgāk.

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 600 skolēni no Ikšķiles vidusskolas, Tīnūžu sākumskolas, Ogres 1. vidusskolas, Ogres Centra pamatskolas, Lielvārdes pamatskolas, Ķeguma vidusskolas, Jaunogres vidusskolas, Madlienas vidusskolas, Ķeipenes pamatskolas, Ogresgala pamatskolas, Birzgales pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas.

 

Foto no Ogres novada pašvaldības arhīva

 

 

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte