Jaunumi

Pateicamies par aptaujai veltīto laiku un ieinteresētību Zilo kalnu nākotnē!

Zilo kalnu aģentūra pateicas visiem aizvadītās vasaras apmeklētāju aptaujas par atpūtas, tūrisma un sporta iespējām dabas parkā “Ogres Zilie kalni” dalībniekiem!

Jūsu pārdomātie ierosinājumi apliecina, ka esat mūsu pastāvīgie apmeklētāji un Jums rūp Zilo kalnu nākotne. Ar patiesu interesi iepazināmies ar Jūsu vērtējumu un viedokli. Tā mums ir ļoti svarīga informācija. Lielāko daļu no aptaujas laikā gūtajiem priekšlikumiem ņemsim vērā ikdienas darbā. Tie mums palīdzēs veidot arī rīcības programmu perspektīvā.

Jums un mums mērķis ir viens – padarīt Zilos kalnus arvien labākus, ērtākus un pieejamākus. Tādus, kas sniedz vairāk gandarījuma un apmierinājuma apmeklētājiem.

Arī turpmāk veidosim šādas aptaujas, jo saikne ar cilvēkiem, kuru labā strādājam, mums ir ļoti būtiska.

Vēlreiz paldies ik respondentam par ieinteresētību un aptaujai veltīto laiku!

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte