Jaunumi

Sagatavošanās  darbi elektrokabeļa ierīkošanai Zilajos kalnos

 

Jau 2019. gadā Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa „Zilie kalni” attīstības aģentūra" (Aģentūra)  ir uzsākusi realizēt tehnisko projektu, kas paredz  ceļa posmu rekonstrukciju un elektrības kabeļa ierīkošanu. Sadarbībā ar AS “Sadales tīkli”  šogad tiek veikti darbi elektrokabeļa un transformatora ierīkošanai līdz Aktīvās atpūtas laukumam pie Dubkalnu ūdenskrātuves. SIA “Rīgas meži” veic mežistrādes darbus, lai nodrošinātu tālāku elektrokabeļa ierīkošanu un ceļa paplašināšanu.

Koku ciršana notiek saskaņā ar tehnisko projektu un atmežošanas plānu un valsts meža dienesta izsniegto ciršanas atļauju. Darbi notiks 1,76 ha lielā platībā. Ņemot vērā, ka koku zāģēšana notiks šaurā joslā gar esošo ceļu, kas ved cauri Zilajiem kalniem gar Dubkalnu ūdenskrātuvi, lai neradītu apdraudējumu cilvēkiem un autotransportam,  ceļu nepieciešams slēgt.

Darbi tiks uzsākti 2020.gada 10.martā, koku zāģēšanas laikā ceļš tiks slēgts 2 dienas. Var būt īslaicīgi ierobežojumi arī citu darbu veikšanas laikā.

Plānoto darbu secība:

  1. Pameža ciršana;
  2. Koku ciršana un kokmateriālu izvešanas darbi;
  3. Zaru un citu ciršanas atlieku izvešanas darbi;
  4. Meža ceļu infrastruktūras sakārtošanas darbi;

Darbi var norisināties arī vienlaicīgi vai, iestājoties nelabvēlīgiem laika apstākļiem, var tikt īslaicīgi apturēti!

Ierobežojumi mežistrādes darbu laikā

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā un tās tuvumā būs spēkā šādi ierobežojumi:

  1. Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk. arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;
  2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte