Jaunumi

Vai Ogres Zilajos kalnos būs disku golfa laukums?

Šo jautājumu Zilo kalnu aģentūrai uzdevuši vairāki apmeklētāji.

Aizvadītajā pavasarī Ogres novada pašvaldībā vērsās disku golfa entuziastu grupa ar iniciatīvu Ogres Zilajos kalnos izveidot disku golfa laukumu. Šis sporta veids Latvijā pēdējo gadu laikā kļuvis ļoti populārs. Arī Ogres apkaimē ir liels pieprasījums pēc vietas, kur nodarboties ar to.

Pirms tam par šāda laukuma ierīkošanu Zilajos kalnos bija interesējušies vēl trīs entuziasti. Lai arī Ogres novada pašvaldība un Ogres novada pašvaldības aģentūra ”Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” atbalsta disku golfa laukuma izveidi Zilajos kalnos, diemžēl pagaidām nav izdevies atrast šim mērķim atbilstošu vietu.

Zilo kalnu sākumā no Ogres puses, kur sākas dabas parka teritorija, līdz pat Starta laukumam jau ir daudz aktivitāšu, un disku golfam tur vairs nav vietas. Kaut gan tieši Ogres pusē pieprasījums pēc disku golfa laukuma varētu būt vislielākais. Ikšķiles galā piedāvātā teritorija līdz šim nevienu disku golfa entuziastu nav uzrunājusi, vēl jo vairāk tāpēc, ka Ikšķilē jau tāds laukums ir. Tādēļ turpinājās meklējumi tuvāk Ogrei.

Jau minētā disku golfa entuziastu grupa bija noskatījusi mežu pie Dubkalnu ūdenskrātuves – no aktīvā atpūtas laukuma ZA virzienā. Tas atrodas gan ārpus dabas parka NATURA 2000 teritorijas, gan arī netiek izmantots. Turklāt, pēc entuziastu domām, tur ir mainīgs reljefs, plašas stigas, meža ceļi, neparasta grava, kur var izveidot ļoti interesantu augstas klases disku golfa laukumu, kas piesaistītu spēlētājus gan no Latvijas, gan no ārvalstīm.

Tā kā minētā meža īpašnieks ir SIA “Rīgas Meži”, Ogres novada pašvaldība uzņēmumam lūdza atļauju un līdzdalību disku golfa laukuma ierīkošanai.

SIA “Rīgas Meži” atbildēja, ka “augstākminētie kvartāli un nogabali ir saimnieciskie meži, kuros laukuma iekārtošana nav vēlama”. Tuvākajā laikā uzņēmums tajos plāno mežizstrādi. Jaunaudze un disku golfa laukums nav savienojami.

Kā minējām iepriekš, lielā Ogres Zilo kalnu teritorijā atrodas dabas parks NATURA 2000. Krietnu tā daļu aizņem Eiropas nozīmes aizsargājamais biotops – skujkoku mežs uz osiem. Ogres Zilajos kalnos sastopamas 18 aizsargājamas augu sugas, no kurām īpaši aizsargājamas ir meža silpurene, smiltāju esparsete, šaurlapu lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs, pļavas silpurene, kā arī sešas aizsargājamu putnu un vairākas aizsargājamas kukaiņu sugas. Tāpat kā jaunaudze, arī šie augi, putni un kukaiņi ir jāsaglabā. Līdz ar to te aktivitātes nav pieļaujamas, un disku golfa laukuma vajadzībām atbilstošas vietas paliek ļoti maz.

Tādējādi atkal esam atgriezušies pie meža Ikšķiles pusē. Disku golfa entuziasti izvērtē šo piedāvājumu. Par idejas tālāko virzību informēsim.

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte