Jaunumi

Zilo kalnu dabas parkā veikti būtiski infrastruktūras uzlabojumi

Pagājušonedēļ notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra” (turpmāk aģentūra) Uzraudzības padomes sēde, kurā tika izskatītas 2020. gadā īstenotās, kā arī nākošgad paredzētās dabas parka apsaimniekošanas aktivitātes.

Aģentūras vadītāja Ieva Kraukle informēja, ka visa gada garumā tiek veikti teritorijas apsaimniekošanas un uzturēšanas darbi, tai skaitā zāles pļaušana, krūmu izzāģēšana, soliņu, informācijas stendu uzstādīšana, atjaunošana un citi. Tā kā dabas parkā ir liels apmeklētāju skaits, īpaša uzmanība tiek pievērsta biotopu saglabāšanai - regulāri tiek novākti nogāzušies koki, atbrīvojot pastaigu takas, lai apmeklētāji varētu pa tām brīvi pārvietoties.

Liela interese no iedzīvotājiem bija par koku izzāģēšanu dabas parka Ogres pusē pie satiksmes rotācijas apļa. Aģentūras vadītāja norādīja, ka tika izzāģēti sausie koki, kuros bija ieperinājušies mizgrauži. Oktobrī mežaudze tika atjaunota, kopumā iestādot 100 kokus un krūmus – melnalkšņus, priedes, sarkanos ozolus, pīlādžus un plūškokus. Tāpat maijā Ogres novada pašvaldības rīkotās akcijas ietvaros Zilo kalnu teritorijā kopīgi tika iestādīti vairāki simti priežu stādi.

Lai nodrošinātu Ogres un Ikšķiles novada iedzīvotājiem, kā arī pilsētu viesiem dažādas tūrisma, atpūtas un sporta iespējas rekreatīvi augstvērtīgā vidē, šogad ir veikti vairāki būtiski dabas parka infrastruktūras atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbi.

2019. gadā tika uzsākta un šī gada sākumā izbūvēta tualete slēpošanas trases sākumā Ogres pusē. Savukārt šogad šāda labiekārtota tualete ar centralizēto ūdeni, apkuri, bērnu pārtinamo galdu un piemērota cilvēkiem ar invaliditāti uzbūvēta arī slēpošanas trases sākumā Ikšķiles pusē.

Šajā gadā veikta elektroapgādes izbūve no Smiltāju kapiem līdz Aktīvās atpūtas laukumam pie Dubkalnu ūdenskrātuves, kas nodrošina plašākas Aktīvā laukuma izmantošanas un attīstības iespējas. Savukārt noslēgumam tuvojas apgaismojuma izbūve 3,5 km garumā no apgaismojuma apļa Ikšķilē līdz apgaismojumam Starta laukumā, kā arī no P10 ceļa (Līvu ielas) līdz trases sākumam Ikšķilē. Pēc darbu pabeigšanas distanču slēpošanas trase, kas stiepjas no Ogres līdz Ikšķilei, būs pilnībā apgaismota un pielāgota aktivitātēm tumšajās stundās. Ņemot vērā dabas parka apmeklētāju ierosinājumus, no nākamā gada apgaismojums būs ieslēgts ne tikai no krēslas iestāšanās līdz plkst. 22.00, bet arī no rīta - no plkst. 6.30 līdz dienas gaismai.

Daudzi dabas parka teritorijas infrastruktūras uzlabošanas darbi tiek veikti, lai gādātu par apmeklētāju drošību. Veikta kāpņu un skatu laukuma pie Dubkalnu ūdenskrātuves rekonstrukcija, pilnībā tos demontējot un to vietā izbūvējot jaunas. Tāpat, domājot par drošību, regulāri tiek apsekots Skatu tornis, kas ir viens no visintensīvāk apmeklētajiem objektiem, un šogad jau laicīgi ir veikta pakāpienu atjaunošana. Savukārt Zilo kalnu sākumā pie Ogres pilskalna jeb skatu kalnu (tautā saukts otrais kalns), kas ziemā ir iecienīta vieta šļūkšanai ar ragaviņām, metāla žogs nomainīts pret koka nožogojumu kā pārējā dabas parka teritorijā, kas ziemas prieku baudītāju drošībai aprīkots ar aizsargmatračiem.

I. Kraukle arī informēja, ka 2020. gada februārī Ogres Zilajos kalnos bija ieradušies Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes maģistrantūras studenti, kuri reģionālās ainavas arhitektūras kursa ietvaros izstrādāja kursa darbu – teritorijas attīstības plāna priekšlikumus, iekļaujot tajā ārtelpas detālplānojumu, transporta organizāciju, informatīvo materiālu un citus labiekārtošanas risinājumus. Aģentūras darbinieki, atkārtoti tiekoties ar jauniešiem, ir saņēmuši vairākus priekšlikumus, kurus cer īstenot arī dzīvē.

Turpinot dabas parka labiekārtošanas darbus, top iepirkums projektam, kas paredz līdzās Bērnu aktīvas atpūtas laukumam Ogrē esošo sauso tualeti aizstāt ar labiekārtotu tualeti, kas pieslēgta centralizētajam kanalizācijas tīklam un aprīkota ar bērnu pārtinamajiem galdiņiem. Jāatzīmē, ka šobrīd Zilo kalnu atpūtas kompleksa teritorijā ir izvietotas 8 sausās un divas labiekārtotas tualetes ar ūdeni. Lai risinātu  jautājumus par labierīcību nepieciešamību, nākamā gada laikā plānots izveidot projektu labiekārtotas tualetes ierīkošanai arī pie Starta laukuma.

Tāpat, plānojot nākamos labiekārtošanas darbus, tiek domāts par takas izveidi ap Dubkalnu ūdenskrātuvi. Mākslīgi veidotā ūdenskrātuve, kas savulaik bija karjers, šobrīd ir viena no atpūtnieku iecienītākajām vietām dabas parkā. Jau šobrīd ap ūdenstilpi iekārtotas vairākas atpūtas vietas, sporta laukumi, skatu laukumi, izveidotas kāpnes. Taču, tā kā šobrīd ap ūdenskrātuvi nav izveidota labiekārtota taka un vietām segums ir nelīdzens, tiek izstaigāta plaša teritorija. Lai to novērstu, plānots izveidot labiekārtotu taciņu aptuveni 1,8 metru platumā ar grants segumu, kas būtu piemērota arī pastaigām ar bērnu ratiem un pa kuru būtu ērti pārvietoties un baudīt patīkamu pastaigu dabā.

Aģentūras vadītāja arī norādīja, ka dabas parks “Ogres Zilie kalni” pandēmijas noteikto ierobežojumu dēļ šogad piedzīvo vairākkārtīgu apmeklētāju skaita pieaugumu. Diemžēl proporcionāli apmeklētāju skaitam, pieaug arī dabā atstāto atkritumu apjoms. “Laika gaitā, atpūtnieku kārtības izjūta ir augusi un vairums atkritumu tiek izmesti parkā izvietotajās urnās, kas patiesi priecē. Tomēr ik gadu no parka teritorijas izved aptuveni 160 kubikmetrus sadzīves atkritumu un tas izmaksā tūkstošiem eiro, kurus varētu investēt parka attīstībā. Lai mazinātu atkritumu daudzumu, dabas parka apmeklētāji regulāri tiek aicināti dodoties dabā ievērot principu "ko atnesi, to aiznes!" un aiz sevis neko neatstāt,”  norādīja I. Kraukle.

Ieteikt

Informācija (2) Atvērt

Jaunumi

Skatīt visus

Tuvākie notikumi

Skatīt visus

Karte